Hyresvilkor kamerautrusning

§1 – Hyresobjektet

Hyresobjektet, nedan benämnt kamera omfattar förutom kameran, diverse tillbehör i en medföljande väska. Tillbehören kan t.ex. vara: Laddare, videokablar, scartkontakter, firewirekablar, förlängningskablar, fjärrkontroll mm.

§2 – Hyresperiod

Om inget annat avtalas så skall hyresobjektet återlämnas senast kl 10,00 på återlämningsdagen. Återlämnas hyresobjektet efter kl 10,00 debiteras en extra hyresdag. Om vi skulle ha stängt på återlämningsdagen utgår ingen extra hyra.

§3 – Frakt & transport

Vi kan skicka bokad utrustning till er. När vi skickar skickar vi med DHL som normalt levererar på en vardag. Skulle utrustningen inte komma fram i tid, finns det möjlighet att göra en reklamation mot fraktbolaget – ingen avräkning görs på hyresperioden. Perioden som debiteras: Hyresperioden räknas från och med att utrustningen lämnar oss tills att vi fått trackingnummer för postpaket tillbaka.

§4 – Förseningsavgift

Återlämnas inte bokad utrustning i tid tillkommer en 1,5 dagshyra per påbörjad dag om vi inte i förväg har godkänt hyresförlängningen. Är utrustningen inte tillbaks senast 30 dagar efter hyresperiodens slut övergår utrustningen till hyresmannens ägo, och skall därmed betala hyra dag 1-30 plus ersättningsnivåerna enligt §8.

§5 – Slitage och skada

Hyresmannen är skyldig att under hyrestiden vårda utrustningen på ett ansvarsfullt sätt. Om utrustningen skadas under hyrestiden, är hyresmannen skyldig att ersätta uthyraren för kostnaden att återställa utrustningen till ursprungliga skick. Skall betalas 20 dagar efter kostnadsbesked.

§6 – Fel på hyrd utrustning

Om bokad utrustning inte fungerar under hyresperioden, hyresmannen oförskyllt, så är uthyraren ersättningsskyldig gentemot hyresmannen. Ersättningen motsvarar återbetalning av erlagd avgift för resterande hyresperiod, samt 10% tillägg på återbetalnings beloppet. Dagen för ersättningens beräknande räknas fr.o.m den dagen då uthyraren informeras om felet. Om uthyraren inte muntligen eller mailledes informeras om felet utgår ingen ersättning. Ersättningen kan maximalt uppnå till 100% av erlagd totalhyra. Om det filmade resultatet blir betydande nedsatt pga. tekniskt fel, så återbetalas max 50% av hyresbeloppet. Ingen återbetalning görs på uppbrutna band samt försäkringspremier.

§7 – Förlust och skada

Vid förlust eller skada av kamera eller dess utrustning under hyresperioden, är hyresmannen ersättningsskyldig gentemot uthyraren. Ersättningen skall betalas till uthyraren inom 20 dagar efter hyresperioden. Ersättningsnivåerna finns specificerade under §8.

§8 – Betalning

Normalt betalas hyran med kontokort eller kreditkort. Vi fakturerar också företag som är godkända hyrkunder. När vi har mottagit er beställning är hyreskontraktet bindande. Dock kan ni avboka utrustningen fram till 4 dagar innan hyresperiodens början utan någon extra kostnad. För avbokning 1-3 dagar innan hyresperiodens början, debiteras 50% av bokad utrustning. Uthämtas inte utrustningen eller om avbokningen sker samma dag, debiteras hyresmannen 100% av bokad utrustning.

§9 – Skadeförsäkring/självriskeliminering

Det finns möjlighet att teckna en skadeförsäkring samband med hyra, vilket innebär att uthyraren betalar alla skador på utrustningen. Skadeförsäkringen täcker allt utom stöld och vid skada så är självrisken 0 kr. Försäkringen täcker även er självrisk samband med stöld.

§10 – Ersättningsnivå vid förlust/skada

Panasonic Lumix LX7 4000 kr
Ikelite UV-hus 4500 kr
YS-D2 blixt 5000 kr

Produkter eller tillbehör som kablar, stativ, batterier, väskor och annat som inte omnämns här debiteras med aktuellt marknadsvärde.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella (tryckfel) på vår webbplats. De uppgifter om våra produkter som anges på vår webbplats kan ändras utan att detta meddelas.